Fotografier för Skanska Öresund AB
i Hyllie, Malmö
maj, 2019